0243.232.3399

Hiển thị tất cả 2 kết quả

PHỤ GIA KẼM HỢP KIM NIKEN

Phụ gia kẽm hợp kim niken hệ kiềm

PERFORMA 285 – MẠ ĐIỆN KẼM/NIKEN HIỆU SUẤT CAO